TANDARTSPRAKTIJK ARKENDONK

Praktijkinfo

Tandartspraktijk Arkendonk verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyregelement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyregelement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Mariken de Bruijn via 0162-454044.

PIJNKLACHTEN EN SPOEDGEVALLEN:

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, kunt u bellen naar 0162-454044. Wij streven ernaar om u, indien mogelijk, dezelfde dag nog te zien en behandelen.

Buiten onze reguliere openingstijden, in het weekend (zaterdag en zondag) en tijdens de officiële vrije dagen, feest- en vakantiedagen, werken wij voor de spoedgevallendienst samen met Dental365 Spoed Tandarts Breda.

Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u zich wenden tot Dental365 Breda op telefoonnummer: 085-0189465

HIERONDER VINDT U DE GEGEVENS EN VOORWAARDEN

Dental365 Spoed Tandarts Breda
Adres Stadionstraat 11/4, 4815 NC Breda – Volg parkeerbord P5 om te parkeren
Ze zijn gevestigd in hetzelfde gebouw als Clinias-Omnident.
Telefoon spoedgevallendienst Breda:  085 - 018 9465

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden, voordat u belt naarDental365 Spoed Tandarts Breda;


Wat mee te nemen:
 Bij het bellen: houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand. Dental365 heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 U (of de persoon om wie het gaat) dient het verzekeringspasje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Dental365 direct te voldoen middels pin of creditcard. U kunt niet contant betalen.

Kosten en vergoedingen:
 De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.

 Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feest- en vakantiedagen. Informeer hiernaar als u belt.

 U ontvangt altijd een nota van Dental365.

 Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over de vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te
raadplegen.
 Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Informeer indien mogelijk wel bij uw verzekeraar welke behandelingen en kosten vanuit
de basisverzekering voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed.

Tot slot:
 Dental365 heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Dental365 zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor een eventuele vervolgbehandeling wordt u, zoals gebruikelijk, altijd
terugverwezen naar uw eigen tandarts. Heeft u géén eigen vaste tandarts? Dental365 informeert u dan verder.
 Nadat u bij Dental365 een afspraak heeft gemaakt, ontvangt u per SMS en per e-mail de bevestiging. In deze bevestiging treft u ook aan de link naar het online anamneseformulier. Dit formulier dient u vooraf, voordat u naar uw
afspraak gaat, online in te vullen en te versturen. Indien u een vaste tandarts heeft, vergeet u dan niet deze gegevens op het formulier correct in te vullen. Zonder de gegevens van uw tandarts kan Dental365 uw behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s niet naar uw tandarts sturen.
 Houdt u er aub rekening mee dat uw afspraaktijd bij Dental365 altijd een richttijd is! Dental365 Breda is géén reguliere tandartspraktijk maar een spoed tandartspraktijk. U wordt verzocht op tijd te komen en er wordt altijd
getracht u op tijd te helpen. Doorgaans lukt dit ook goed. Toch kunt u te maken krijgen met uitloop en langere wachttijden omdat vooraf nooit ingeschat kan worden hoe lang een spoedafspraak per patiënt kan duren. Tevens hebben sommige spoedafspraken altijd voorrang. Hierdoor kan het ook voorkomen dat u helaas langer dient te wachten. Dit is bijv. in geval van acute zorg, trauma’s en spoed bij kinderen. 

 ! Annuleren van uw spoedafspraak altijd telefonisch via het bovenstaande telefoonnummer van Dental365 Breda. Conform landelijke richtlijnen brengt Dental365 voor een niet nagekomen afspraak de kosten in rekening: Code C90 “Niet nagekomen afspraak”. Deze kosten vallen niet onder de dekking van uw (aanvullende) zorgverzekering en moet u dus altijd zelf betalen.

Onze praktijk heeft alle disciplines in huis zoals:

De Tandarts voor de algemene tandheelkunde.

In ons team werkt Tandarts Philip Robbens op maandag en donderdag. Tandarts Betania Bisio is ons team komen versterken vanaf 20 april 2022, zij werkt op woensdag en vrijdag.

Per 1 april 2024 zal tandarts Bisio haar werkdagen gaan uitbreiden met de donderdag.

De Mondhygiëniste voor het verwijderen van tandsteen en de uitleg over onderhoud van tandvlees en tanden en kiezen. Tevens is zij operatie-assistente.

De Implantoloog voor het plaatsen van implantaten voor het "klikgebit"en voor kronen op implantaat.

Komt u in aanmerking voor een behandeling met implantaten, dan wordt deze uitgevoerd door een implantoloog. Dat is iemand die zich na een studie Tandheelkunde heeft gespecialiseerd in het operatieve deel dat nodig is om implantaten te plaatsen. Wij werken samen met implantoloog Ronald Wils. Hij is in 1979 afgestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen en heeft zich daarna ontwikkeld tot specialist op het gebied implantaatsystemen en complexe implantaatoperaties. Hij is ook betrokken bij diverse internationale wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast geeft hij al jaren les aan beginnende implantologen en tandprothetici. De heer Wils implanteert sinds 1985 bij meerdere praktijken in binnen- en buitenland.

De klinisch Protheticus voor de vervaardiging van de uitneembare prothese.

Tandtechnisch Laboratorium
Tevens zit in ons pand het Tandtechnisch Laboratorium Ackdentoh Tandtechniek gevestigd. Door de korte lijnen kunnen wij snel schakelen en kunt u in een vertrouwde omgeving vaak direct terecht voor reparaties en kleurbepalingen.

U hoeft dus niet van het ene adres naar het andere, onze medewerkers vullen elkaar qua diensten goed aan.

Nieuwe patiënten
20 april 2022 is naast Tandarts Robbens ook Tandarts Bisio gestart in de praktijk. Daarom nemen wij op dit moment weer nieuwe patiënten aan. 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie hierover, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden op 0162-454044.

Huisregels
Om onduidelijkheid te voorkomen hebben wij huisregels opgesteld met belangrijke zaken zoals afspraken, planning en financiën. Deze kunt u hier inzien en deze hangen ook ter info in onze wachtkamer.

Sinds enige tijd sturen wij per e-mail en per sms afspraakherinneringen aan u. Een e-mail sturen wij doorgaans in het weekend voor de afspraak.

Het maken van een afspraak doen we samen met u. Wij noteren het in onze agenda en verwachten van u hetzelfde. Het sturen van afspraakherinneringen is een extra service. Als u om een of andere reden geen herinnering heeft ontvangen, betekent dit niet dat u geen afspraak heeft.

Dus: de gemaakte afspraak is leidend! Bij twijfel kunt u altijd even contact zoeken met ons.